Hướng dẫn thanh toán quảng cáo facebook có minh họa

thanh toán quảng cáo facebook

Thanh toán quảng cáo facebook được thực hiện khi bạn đã thêm thẻ visa vào. Các bước sau đây sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn để thực hiện trong quá trình thanh toán facebook ads.

Thanh toán quảng cáo facebook

thanh toán quảng cáo facebook
Thanh toán quảng cáo facebook

Bạn có thể thanh toán cho quảng cáo bất kỳ lúc nào trước ngưỡng lập hóa đơn hoặc ngày lập hóa đơn hàng tháng. Nếu không sử dụng Thanh toán ngay để thanh toán, bạn sẽ bị tính phí khi đến ngưỡng lập hóa đơn hoặc ngày lập hóa đơn.

Trước khi bắt đầu

  • Hãy xác nhận rằng trong hồ sơ đã có phương thức thanh toán chính.
  • Bạn phải là quản trị viên thì mới có thể thanh toán hoặc quản lý thông tin lập hóa đơn của tài khoản quảng cáo.
  • Nếu trong tài khoản không có số tiền nào phải trả, bạn sẽ không thấy lựa chọn thanh toán ngay.
  • Nếu tài khoản bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thực hiện được các bước này. Thay vào đó, hãy khắc phục sự cố tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa do không thanh toán được.

Thanh toán cho quảng cáo

Theo các bước sau:

  1. Đi đến phần Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
  2. Bên cạnh Số tiền phải trả, nhấp vào Thanh toán ngay.
  3. Nhập số tiền bạn muốn trả.
  4. Chọn phương thức thanh toán để tính phí.
  5. Nhấp vào Thanh toán ngay.

Sau khi bạn nhấp vào Thanh toán ngay, chúng tôi sẽ lập tức tính phí theo phương thức bạn chọn.

Lưu ý: Có thể cần đến 5 phút để thay đổi này hiển thị trên tài khoản của bạn.

Facebook sẽ gửi biên lai thanh toán đến phần Lập hóa đơn của Trình quản lý quảng cáo và đến địa chỉ email liên kết với tài khoản quảng cáo của bạn.

bien lai
Bạn có thể tải biên lai sau khi chiến dịch thanh toán thành công

Nguồn facebook

Nhắn tin
0905.366.816