VIẾT BÀI WEBSITE  DỊCH VỤ CAM KẾT CHUẨN SEO

Viết content trên website là hoạt động cần thiết nên được doanh nghiệp chú trọng. Website mới thiết kế xong thường cần viết content cho các phần: Tin tức, sản phẩm, giới thiệu,…. Ngoài ra khi chạy quảng cáo google adwords bạn cần một bài content hấp dẫn để tăng tính chuyển đổi mua hàng cao. Việc lập kế hoạch phát triển content cho website nhằm góp phần vào mục tiêu Marketing chung, thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng doanh số.