Cách bật hoặc tắt quảng cáo trên facebook

tắt quảng cáo trên facebook

Khi chạy quảng cáo facebook bạn cần thực hiện bật hoặc tắt quảng cáo trên facebook. Đây là công việc thường xuyên của một người chạy quảng cáo. Bạn cũng có thể làm được qua hướng dẫn bên dưới.

Bật hoặc tắt quảng cáo trên facebook

Bạn có thể bật hoặc tắt chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bất cứ lúc nào để kiểm soát hoạt động phân phối. Bạn cũng có thể kiểm tra quá trình phân phối của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bằng cách nhìn vào nút bật/tắt ở bên cạnh:

  • Chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đang bật.
  • Chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đang tắt.
tắt quảng cáo trên facebook
Bật và tắt quảng cáo trên facebook

Trước khi bắt đầu

  • Thao tác tắt chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo sẽ không xóa chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đó.
  • Thao tác tắt chiến dịch sẽ tắt mọi nhóm quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch đó.
  • Nếu bạn không thể bật lại chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Hãy thử đặt lại giới hạn chi tiêu cho tài khoản hoặc cập nhật thông tin thanh toán.

Hướng dẫn cụ thể bật hoặc tắt quảng cáo facebook

Cách bật hoặc tắt quảng cáo trên facebook trong Trình quản lý quảng cáo:

  1. Đi đến Trình quản lý quảng cáo.
  2. Chọn Chiến dịchNhóm quảng cáohoặc Quảng cáo.
  3. Nhấp vào nút bật/tắt bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn bật hoặc tắt.

Lưu ý: Hãy lưu ý rằng khi trạng thái có màu xanh da trời  thì quảng cáo đang bật và khi trạng thái có màu xám  thì quảng cáo đang tắt.

Nguồn facebook

Xem thêm: Hướng dẫn thanh toán quảng cáo facebook

Key: tạo tài khoản business facebook, thanh toán quảng cáo trên facebook, Cài đặt thanh toán Facebook, Thêm phương thức thanh toán Momo trên Facebook, Xác minh phương thức thanh toán Facebook.

Nhắn tin
0905.366.816