VIẾT BÀI PR DOANH NGHIỆP

Chúng tôi có 3 gói cho doanh nghiệp: Gói viết toàn bộ website mới thiết kế, gói PR trực tiếp dòng sản phẩm, gói cam kết doanh thu.

Đội ngũ thành viên Action Group có nhiều kinh nghiệm viết bài cho nhiều doanh nghiệp như HACO, Vimax, Sao Tử Vi Group,Toyota, Rova Mạnh Huy,…